ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Намайг аваад үлдээч
11:20
13:20
15:20
17:20
19:20
21:20
Цаасан Шувуу
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
22:00
Намайг аваад үлдээч
11:20
13:20
15:20
17:20
19:20
21:20
Цаасан Шувуу
10:20
12:20
14:20
16:20
18:20
20:20
22:00
ТУН УДАХГҮЙ
Өндгөн толгойт
Angel Has Fallen
Хонь чоно 2
Хөх тавилан
Өндгөн толгойт
Angel Has Fallen
Хонь чоно 2
Хөх тавилан
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮