ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
One Night
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
21:30
Солиот эх
11:45
15:30
19:15
21:15
UB Squad
10:00
13:45
17:30
One Night
10:30
12:20
14:10
16:00
17:50
19:40
21:30
Солиот эх
11:45
15:30
19:15
21:15
UB Squad
10:00
13:45
17:30
ТУН УДАХГҮЙ
АМЬДРАЛ 2
Маш Нууц2 Байтаг Богд
MONKEY KING 3
STRANGERS : PREY AT NIGHT
АМЬДРАЛ 2
Маш Нууц2 Байтаг Богд
MONKEY KING 3
STRANGERS : PREY AT NIGHT
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮
Даваа-Баасан гаригт 17:00 цагаас өмнө
Том хүн 5.000 ₮
Том хүн 3D 6.000 ₮
Хүүхэд 4.000 ₮