ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
DEJA VU
10:30
13:50
Академи ажиллагаа
12:30
16:20
Диваажинд Хүрэх Зам
10:40
14:30
7-Р ТАСАГ
12:10
15:30
Цаасан Шувуу
18:20
20:10
22:00
ANNA
17:10
19:20
21:30
DEJA VU
10:30
13:50
Академи ажиллагаа
12:30
16:20
Диваажинд Хүрэх Зам
10:40
14:30
7-Р ТАСАГ
12:10
15:30
Цаасан Шувуу
18:20
20:10
22:00
ANNA
17:10
19:20
21:30
ТУН УДАХГҮЙ
Angel Has Fallen
Намайг аваад үлдээч
Хөх тавилан
Angel Has Fallen
Намайг аваад үлдээч
Хөх тавилан
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮