ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Том амжилт
10:30
12:00
13:30
14:50
Knives Out
16:00
18:20
20:40
Сүүн замын захиул
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
Том амжилт
10:30
12:00
13:30
14:50
Knives Out
16:00
18:20
20:40
Сүүн замын захиул
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
ТУН УДАХГҮЙ
Dreamer’s Day 11.30
Dreamer’s Day 12.14
Dreamer’s Day 12.21
Dreamer’s Day 12.28
Dreamer’s Day 01.04
Dreamer’s Day 01.18
Dreamer’s Day 01.25
Dreamer’s Day 02.08
Dreamer’s Day 02.15
Dreamer’s Day 02.22
Dreamer’s Day 11.30
Dreamer’s Day 12.14
Dreamer’s Day 12.21
Dreamer’s Day 12.28
Dreamer’s Day 01.04
Dreamer’s Day 01.18
Dreamer’s Day 01.25
Dreamer’s Day 02.08
Dreamer’s Day 02.15
Dreamer’s Day 02.22
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮