ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Single Ladies 3
20:05
Солиот эх
10:30
14:20
16:15
18:15
20:15
22:15
Ах дүү 3
11:40
16:40
Paddington 2
12:25
Орилоон
10:00
13:20
15:00
18:25
22:10
Single Ladies 3
20:05
Солиот эх
10:30
14:20
16:15
18:15
20:15
22:15
Ах дүү 3
11:40
16:40
Paddington 2
12:25
Орилоон
10:00
13:20
15:00
18:25
22:10
ТУН УДАХГҮЙ
2018.01.26
ТУН УДАХГҮЙ
2018.01.26
ТУН УДАХГҮЙ
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮
Даваа-Баасан гаригт 17:00 цагаас өмнө
Том хүн 5.000 ₮
Том хүн 3D 6.000 ₮
Хүүхэд 4.000 ₮