ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Salma’s Big Fish
10:50
12:30
14:10
15:50
Том амжилт
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
Однажны UB
17:30
19:10
20:50
MAM
18:00
19:40
21:20
Salma’s Big Fish
10:50
12:30
14:10
15:50
Том амжилт
10:30
12:00
13:30
15:00
16:30
Однажны UB
17:30
19:10
20:50
MAM
18:00
19:40
21:20
ТУН УДАХГҮЙ
Сүүн замын сахиул
Том амжилт
Dreamer’s Day 11.16
Dreamer’s Day 11.23
Dreamer’s Day 11.30
Dreamer’s Day 12.07
Dreamer’s Day 12.14
Dreamer’s Day 12.21
Dreamer’s Day 12.28
Dreamer’s Day 01.04
Dreamer’s Day 01.11
Dreamer’s Day 01.18
Dreamer’s Day 01.25
Dreamer’s Day 02.08
Dreamer’s Day 02.15
Dreamer’s Day 02.22
Сүүн замын сахиул
Том амжилт
Dreamer’s Day 11.16
Dreamer’s Day 11.23
Dreamer’s Day 11.30
Dreamer’s Day 12.07
Dreamer’s Day 12.14
Dreamer’s Day 12.21
Dreamer’s Day 12.28
Dreamer’s Day 01.04
Dreamer’s Day 01.11
Dreamer’s Day 01.18
Dreamer’s Day 01.25
Dreamer’s Day 02.08
Dreamer’s Day 02.15
Dreamer’s Day 02.22
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮