ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
ТЭРБУМЫН ХЭРЭГ
10:30
16:15
ROBIN HOOD
10:45
21:40
ШӨНӨ ДУНДЫН ЯРИА
14:20
20:05
22:00
ШИЛЖИЛТ 2
12:55
14:40
16:25
18:10
19:55
Tомоож
12:30
18:15
ТЭРБУМЫН ХЭРЭГ
10:30
16:15
ROBIN HOOD
10:45
21:40
ШӨНӨ ДУНДЫН ЯРИА
14:20
20:05
22:00
ШИЛЖИЛТ 2
12:55
14:40
16:25
18:10
19:55
Tомоож
12:30
18:15
ТУН УДАХГҮЙ
HELLBOY
APP WAR
Хийморь
HELLBOY
APP WAR
Хийморь
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮