ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Хулгайлагдсан Гүнж
10:00
11:35
13:10
Сэтгэлийн анир
18:35
Говийн домог
17:10
19:20
21:30
Чингис хаан
12:00
Параллель ертөнц
10:00
GONJIAM
16:50
20:30
22:15
Хулгайлагдсан Гүнж
10:00
11:35
13:10
Сэтгэлийн анир
18:35
Говийн домог
17:10
19:20
21:30
Чингис хаан
12:00
Параллель ертөнц
10:00
GONJIAM
16:50
20:30
22:15
ТУН УДАХГҮЙ
Bad Samaritan
Jim Button & Luke
SICARIO 2 SOLDADO
ЯЛЛАГЧ
Bad Samaritan
Jim Button & Luke
SICARIO 2 SOLDADO
ЯЛЛАГЧ
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮