ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
ТЭРБУМЫН ХЭРЭГ
12:00
15:35
17:40
19:45
21:50
Том 6 толгой
10:30
14:05
MONGOLIAN CONNECTION
14:15
ОНЦГОЙ ДААЛГАВАР
18:15
21:55
Tомоож
12:20
16:20
20:00
ТЭРБУМЫН ХЭРЭГ
12:00
15:35
17:40
19:45
21:50
Том 6 толгой
10:30
14:05
MONGOLIAN CONNECTION
14:15
ОНЦГОЙ ДААЛГАВАР
18:15
21:55
Tомоож
12:20
16:20
20:00
ТУН УДАХГҮЙ
ROBIN HOOD
HELLBOY
Шөнө дундын яриа 2
ROBIN HOOD
HELLBOY
Шөнө дундын яриа 2
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮