ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
HOTEL TRANSYLVANIA 3
11:00
15:20
17:10
Алтан Өндөг
10:30
12:10
13:50
15:30
17:10
18:50
20:30
22:05
PAPILLON
12:50
21:30
HOTEL TRANSYLVANIA 3
11:00
15:20
17:10
Алтан Өндөг
10:30
12:10
13:50
15:30
17:10
18:50
20:30
22:05
PAPILLON
12:50
21:30
ТУН УДАХГҮЙ
2018.10.12
2018.09.21
2018.12.11
2018.10.12
2018.09.21
2018.12.11
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮