ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Академи ажиллагаа
10:40
14:15
17:55
Намайг аваад үлдээч
12:40
16:30
20:20
22:00
Цаасан Шувуу
12:30
16:10
19:50
21:35
ANNA
10:30
14:20
18:10
Академи ажиллагаа
10:40
14:15
17:55
Намайг аваад үлдээч
12:40
16:30
20:20
22:00
Цаасан Шувуу
12:30
16:10
19:50
21:35
ANNA
10:30
14:20
18:10
ТУН УДАХГҮЙ
Angel Has Fallen
Хөх тавилан
Angel Has Fallen
Хөх тавилан
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮