ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Angel Has Fallen
12:30
16:45
Чоно ба хонь 2
11:00
14:50
Өндгөн толгойт
10:30
14:45
19:00
21:00
ОГТЛОЛЦОЛ
12:35
16:25
18:40
20:55
Angel Has Fallen
12:30
16:45
Чоно ба хонь 2
11:00
14:50
Өндгөн толгойт
10:30
14:45
19:00
21:00
ОГТЛОЛЦОЛ
12:35
16:25
18:40
20:55
ТУН УДАХГҮЙ
Хөх тавилан
Хөх тавилан
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮