ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Улаан Хувцастай Охин 3
12:45
СОЁЛЫН ДОВТОЛГОО
10:30
12:15
14:00
17:00
18:40
20:20
22:00
BUMBLEBEE
10:30
14:55
ХИЙМОРЬ
20:15
22:10
Улаан Хувцастай Охин 3
12:45
СОЁЛЫН ДОВТОЛГОО
10:30
12:15
14:00
17:00
18:40
20:20
22:00
BUMBLEBEE
10:30
14:55
ХИЙМОРЬ
20:15
22:10
ТУН УДАХГҮЙ
HELLBOY
Mary Poppins
ТЭНГЭРЭЭС БУУСАН ОД
APP WAR
HELLBOY
Mary Poppins
ТЭНГЭРЭЭС БУУСАН ОД
APP WAR
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮