ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Солонго үүл
13:00
17:00
21:00
IP MAN 4
11:00
15:00
19:00
Таарсан хоёр
13:10
17:00
Буруу өрөг
11:00
14:50
18:40
20:50
Солонго үүл
13:00
17:00
21:00
IP MAN 4
11:00
15:00
19:00
Таарсан хоёр
13:10
17:00
Буруу өрөг
11:00
14:50
18:40
20:50
ТУН УДАХГҮЙ
Dreamer’s Day 01.25
Dreamer’s Day 02.08
Dreamer’s Day 02.22
Single Ladies IV
Dreamer’s Day 01.25
Dreamer’s Day 02.08
Dreamer’s Day 02.22
Single Ladies IV
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮