ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Rambo: Last Blood
12:40
16:00
19:20
ОГТЛОЛЦОЛ
12:00
15:50
Однажны UB
11:00
14:20
17:40
21:00
MAM
10:20
14:10
18:00
19:40
21:20
Rambo: Last Blood
12:40
16:00
19:20
ОГТЛОЛЦОЛ
12:00
15:50
Однажны UB
11:00
14:20
17:40
21:00
MAM
10:20
14:10
18:00
19:40
21:20
ТУН УДАХГҮЙ
SALMA’S BIG WISH
SALMA’S BIG WISH
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮