ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Boss of Boss
10:30
14:00
17:30
Диваажинд Хүрэх Зам
12:15
15:45
19:15
21:00
22:45
JOHN WICK Chapter 3 Parabellum
10:30
12:55
17:00
19:25
21:50
Од ба Гэгээ
15:20
Boss of Boss
10:30
14:00
17:30
Диваажинд Хүрэх Зам
12:15
15:45
19:15
21:00
22:45
JOHN WICK Chapter 3 Parabellum
10:30
12:55
17:00
19:25
21:50
Од ба Гэгээ
15:20
ТУН УДАХГҮЙ
7-р Тусгай Тасаг
100 Жилийн Эморол
Академи ажиллагаа
Хөх тавилан
7-р Тусгай Тасаг
100 Жилийн Эморол
Академи ажиллагаа
Хөх тавилан
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮