ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
Single Ladies 3
10:30
19:35
Солиот эх
10:00
12:00
15:50
17:50
19:55
22:00
Ах дүү 3
12:35
14:20
16:05
17:50
21:50
Paddington 2
13:55
Single Ladies 3
10:30
19:35
Солиот эх
10:00
12:00
15:50
17:50
19:55
22:00
Ах дүү 3
12:35
14:20
16:05
17:50
21:50
Paddington 2
13:55
ТУН УДАХГҮЙ
2018.01.26
2018.01.19
2018.01.26
2018.01.19
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
4.000 ₮
Даваа-Баасан гаригт 17:00 цагаас өмнө
Том хүн 5.000 ₮
Том хүн 3D 6.000 ₮
Хүүхэд 4.000 ₮