ҮЗВЭРИЙН ХУВААРЬ
DOWN A DARK HALL
10:10
14:10
18:10
20:00
21:50
THE SPY WHO DUMPED ME
10:00
16:00
HOTEL TRANSYLVANIA 3
12:35
17:00
MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT
10:00
14:25
19:00
21:35
DOWN A DARK HALL
10:10
14:10
18:10
20:00
21:50
THE SPY WHO DUMPED ME
10:00
16:00
HOTEL TRANSYLVANIA 3
12:35
17:00
MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT
10:00
14:25
19:00
21:35
ТУН УДАХГҮЙ
2018.08.23
2018.10.12
2018.09.21
2018.08.31
2018.08.31
2018.08.23
2018.10.12
2018.09.21
2018.08.31
2018.08.31
ҮНЭ, УРАМШУУЛАЛ
ЭНГИЙН ҮНЭ
Хүүхэд
5.000 ₮
Том хүн
8.000 ₮
Том хүн (3D)
9.000 ₮
УРАМШУУЛАЛТ ҮНЭ
Номин карт хөнгөлөлт
Номин бонус оноо 50%
Эхний үзвэр
5.000 ₮