Төрөл: .
Найруулагч: .
Зохиолч: .
Насны ангилал: .
Дүрүүдэд: Д.Баттөмөр, С.Батзориг, Т.Мөнх-Эрдэнэ (Big Gee), Д.Батмаа

Boss of Boss
.